Oversigt
Rungstedlund og - gaard 2013
Stockholm 2012
Øregård 2008
Mattrup 1998
Børsen 1990
Clausholm 1988
Øregård 1957
 
Oversigt
Stamtavler på web
"Grut Hansen Efterkommerne"
Formular: Rettelser til stamtavler
 
Oversigt
Rettelser til stamtavler
Kontakt registrator
& webmaster
 
gruthansen.org Efterkommernes
stamtavler ...
Foreningen
Grut-Hansen-Eft.
Familiemøder ... Kontakt
formularer ...
Behandling af persondata     Data protection (English)
Lukket Facebook gruppe for GHE   Benyt denne formular

FORENINGEN   GRUT–HANSEN–EFTERKOMMERNE

Generalforsamling mandag 23. april 2018

(Log-in påkrævet):

Referat (pdf-fil)
Formandens beretning og årsregnskab 2017 (pdf-fil)
Indkaldelse (pdf-fil, sendt via mail til medlemmerne)

Bestyrelse:
(gældende fra 23. april 2018)
Formand: Nikolaj Knudtzon
Kasserer: Trine Blegvad Brabrand

Bestyrelsesmedlem: Tine Hess Thaysen

Funktioner:
Registrator for slægtsdatabasen: Helle Skjerbæk
Registrator-assistent: Hans Jørgen Knudtzon

Webmaster: Torsten Meyer
torstenmeyer.dk

Revisor:
Hans Jørgen Knudtzon

Vedtægter:
Vedtægter pr. 24. oktober 2002 (pdf-fil)

Grut Hansen Efterkommerne - Facebook

Medlemmer af Grut Hansen Efterkommerne er velkommne til at tilmelde sig den lukkede gruppe
Grut Hansen Efterkommerne på Facebook.
Benyt denne formular

Members of Grut Hansen Relatives are welcome to join the closed group Grut Hansen Efterkommerne on Facebook.
Use this form

 

Slægtsmøde lørdag 1. september 2018

Der er nu gået 5 år siden vi sidst var samlet – nemlig den 24. august 2013 på Rungstedlund og Rungstedgaard.
Bestyrelsen i foreningen GRUT-HANSEN-EFTERKOMMERNE har derfor besluttet, at vi skal mødes igen.

Se større foto

Det er vort håb at samle så mange efterkommere som muligt – med ægtefæller/ samlevere og børn, uanset alder, idet vi anser det for meget væsentligt, at også de yngste får lejlighed tl at blive delagtiggjort i vor livskrafige slægts traditoner, sammenhold og netværk.

Invitation og tilmeldingsformular
(Log-in påkrævet)
:
Invitation, dansk (pdf-fil)
Tilmeldingsformular, dansk (Word doc)
Tilmeldingsformular, dansk (pdf-fil)

Family reunion Saturday 1st Sep. 2018

It is now five years since we met last time - on 24th August 2013 at Rungstedlund and Rungstedgaard. The associaton of the GRUT-HANSEN-DESCENDANTS has therefore decided that it is now time to meet again.

We hope to be able to gather as many of our large family as possible, with spouses / partners and children regardless of age. It is most important that the young generatons meet and share the experience and the lifestyle of this vigorous family, its traditons and network.

Invitation and registration form
Log-in required:
Invitation, English (pdf-file)
Registration form, English (Word doc)
Registration form, English (pdf-file)

Tidligere indlæg:

Generalforsamling tirsdag 16. maj 2017

Følgende pdf-filer kræver bruger-ID og adgangskode.
Referat (pdf-fil)
Formandens beretning og årsregnskab 2016 (pdf-fil)
Indkaldelse (pdf-fil, sendt via mail til medlemmerne)

Grut-Hansen-Efterkommerne - Arkiv

Tidligere indlæg

 

 

Julebrev december 2017:
Dette slægtsbrev indeholder:
1. Donation til Rungstedlund
2. Slægtsmøde 1. september 2018
3. Slægtninges e-mail adresser
4. Hjemmesiden og vedligeholdelse af stamtavlen
5. Foreningens Facebook gruppe

Julebrev, december 2017 (pdf-fil)
Denne pdf-fil kræver bruger-ID og adgangskode.

Christmas letter December 2017:
The content of this letter to the family:
1. Family meeting 1st September 2018
2. E-mail adresses for the family members
3. Our homepage and updating the genealogy data
4. Our Facebook group
Christmas letter, December 2017 (pdf-file)
This pdf-file demands user-ID and password.

 

11-07-2018

gruthansen.org > Foreningen Grut-Hansen-Efterkommerne