www.gruthansen.org | Stamtavler - Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker
Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 51 til 100 fra 1,131

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Cand. polyt., orlogskaptajn i Flådens reserve, direktør i Dansk Esso, direktør i Det Grønlandske Olieselskab.
R. 
CARSTENSEN, Direktør, cand. polyt. STEEN Christian (I0364)
 
52 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. ZOBEL, Cand. psych., m.v. SARAH Mia (I1730)
 
53 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KROGEN, Advokatfuldmægtig ANDREAS Meldgård (I1842)
 
54 Cand.jur.
Levede som amtsforvalter i Vejle, hvor sønnen som halvvoksen, arkæologisk interesseret erfarede om fundet i 1835 i Haraldskjær Mose, udenfor Vejle af moseliget, som fortsat går under navnet "Dronning Gunhild".
Hans forældre var Bonde i Vorsaa Jens Hansen og Maren Jensdatter. 
Worsaae, Justitsråd, amtsforvalter Jens (I0294)
 
55 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. HARTMANN, Konsulent Dansk Energi CHRISTINE Ravnholt (I1174)
 
56 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Petersen, Advokat MARTIN (I2643)
 
57 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KROGEN, Koncerndirektør HELLE Bro (I1268)
 
58 Cand.jur., fuldmægtig ved Københavns politi. Bruun, Fuldmægtig, cand.jur. Emil (I0562)
 
59 Cand.jur., grosserer, etatsråd, landstingsmand.
Anlagde som tennispioner i Danmark en privat tennisbane ved sin villa 'Krathuset' i Ordrup tidligt i 1880’erne. Her trænede sønnen Folmer, som i 1889 vandt det første Danmarksmesterskab i tennis.
R.  
HANSEN, Grosserer James GUSTAV (I0020)
 
60 Cand.jur., ledede under 2. verdenskrig som landsfoged Grønland i samarbejde med de to landsråd og lagde ved krigsafslutningen Grønland ind under den danske befrielsesregering. Senere departementschef i Grønlandsministeriet.
Æresmedlem af Det Grønlandske Selskab. K 1, DM.
Har udgivet erindringerne "Mit Grønlandsliv" på Gyldendals Forlag i 1985. 
BRUN, Departementschef ESKE (I0541)
 
61 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GUTTORM, Forretningsudvikler MAIKEN (I1642)
 
62 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BERNER, Gumnasielærer GUSTAV Alexander (I1687)
 
63 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. HUSBY, AC-Fuldmægtig NANNA Marcus (I1630)
 
64 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. WESTENHOLZ, Instruction Designer MARIE Nybo Rasmussen (I1111)
 
65 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. SKJERBÆK, Læge MARTIN William (I1114)
 
66 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wille-Jørgensen, Læge ASTRID Karen (I2195)
 
67 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. BAY, Cand.merc., Energimin. BIRGITTE (I2666)
 
68 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KROGEN, Marketing specialist JENS CHRISTIAN Meldgård (I1640)
 
69 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Middelboe, Marketingkonsulent FREDERIKKE (I3213)
 
70 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NORDAHL, Cand.musicae - Obo OLIVER Daniel Vendelboe (I2944)
 
71 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lund, cand.musicae - trompet SIDSEL (I3210)
 
72 Cand.phil., Grosserer, chef i handelshuset A.N.Hansen & Co., borgerrepræsentant, landstingsmedlem.
R.
Han indførte i 1865 den første danske robåd fra England. Medforfatter til den første håndbog i Danmark om RONING, 1869. Omtales som en ihærdig idrætsmand inden for flere sportsgrene og en af Dansk Rosports store sønner (iflg. Ning de Coninck-Smith i artiklen: Damernes Roklub, 1901-26, Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kommunes Årsskrift Gentofte Journalen 2010/11: 2900 HELLERUP - Set i Bakspejlet. Redaktion: Ning de Coninck-Smith og Harriet Tranum-Jensen, Strandbergs Forlag 2011)  
HANSEN, Grosserer m.m. HARALD Andreas (I0015)
 
73 Cand.polit., gesandt, stats- og udenrigsminister.
R., MT Kfh.
Ægteskabet opløst 1944. Gift anden gang 1946 med Alice Ninon Conradt-Eberlin, født Duvantier (1904 - 2001).
Biografisk roman af Birgithe Kosovic´: Den inderste Fare (2016 0g 2018) omtaler ægteskabet med Emma E. Hansen.  
Scavenius, Cand.polit. m.m. ERIK Julius Christian (I0430)
 
74 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, aut. erhvervspsykolog LINE Thatt (I3177)
 
75 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KNUDTZON, Flygtningekonsulent KAREN Kirstine (I1552)
 
76 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KNUDTZON, Lektor, cand.scient. Søren SEBASTIAN (I1550)
 
77 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Høstgaard-Jensen, Ansat på Novo Nordisk KIRSTEN (I3017)
 
78 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. FINKIELMAN, Kontorchef Forsvarsmin. JOACHIM (I2041)
 
79 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KNUDTZON, Virksomhedskonsulent BENJAMIN (I1551)
 
80 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. CROSSLAND, Lektor ELINE (I1604)
 
81 Captain, General manager i United Plantations Ltd, Justice of the Peace i Perak, Malaysia.
British 1939/45 Star, British Burma Star, British Foreign Service Star.  
GRUT, Direktør, kaptajn, m.m. ROLF Lennartsson (I0500)
 
82 Charles betegnes som den brogede børnefloks mest romantiske element. Han blev søofficer og karakteriseredes i eftertiden som den smukkeste og eleganteste af brødrene (der i datidens København omtaltes som De Engelske eller De Adelige Hansener), hjerteknuseren blandt dem. Han døde , mens han som kaptajn førte faderens barkskib FELIX hjem fra Indien. Besætningen ville, som skik var, sænke ham i havet, men styrmanden besluttede sig til at anløbe Sct. Helena, hvor mandskabet begravede ham på kirkegården og hvor familien sidenhen lod rejse et kors med indskriften: DYBT SAVNET AF ELSKEDE I HJEMMET.
I slægten går den muntre skrøne, at da man skulle overføre Napoleon 1.'s lig fra St. Helena til Invalidedomen i Paris, tog man Onkel Charles i stedet, hvorfor det hører sig til, når slægten besøger Invalidedomen, at man letter på hatten og hilser Onkel Charles! Det er en munter skrøne, der passer godt til slægtens selvbevidsthed OG til dens humor; men en skrøne er det jo.
Napoleon Bonaparte, de franskes kejser under navnet Napoleon 1. i perioderne 1804-1814 og 1815, fødtes 15/8-1769 i Ajaccio på Korsika, og døde på St. Helena 5/5-1821; efter slaget ved Waterloo 18/6-1815 overgav han sig til den britiske regering, der fik ham forvist til øen St. Helena. I 1840 lod Kong Ludvig-Filip Napoleons jordiske rester bisætte i en sarkofag i Église du Dôme des Invalides i Paris. Begivenheden blev omtalt bl.a. i Berlingske Tidende for den 24/12-1840, hvis referent Jørgen Larsen beskrev, at der inde i Paris udfoldede sig en række bannere og triumfdekorationer fra Triumfbuen de l'Etoile - dette gigantiske monument, hvortil Napoleon selv lagde grunden i 1810 - til Place de la Concorde og videre gennem byen til Invalidehotellet, hvor overdragelsen fandt sted. Prinsen af Joinville sagde: " Sire! jeg overgiver Dem Kejser Napoleons lig", hvortil Kongen med kraftig stemme svarede: "Jeg modtager det i Frankrigs navn!"
Da Onkel Charles døde i 1863 var Napoleon for længst overført til Paris.
Men vi siger fortsat: "Dav, Onkel Charles!", når vi står ved Napoleons smukke sarkofag.
*******
Denne historie fik en munter efterskrift, da Nils Wirenfeldt Asmussen den 17/11-2002 i Berlingske Tidende i et læserbrev omtalte de mange myter, der findes omkring Napoleons død i 1821, og specielt en myte med dansk relation. Herefter skulle en ung dansk søløjtnant Hanssen være blevet afskibet på St. Helena for at blive behandlet for en alvorlig tropesygdom, som han dog døde af samme dag som Napoleon. De to lig blev angiveligt forbyttede, hvorefter spørgsmålet rejser sig om, hvem der er gravsat i Paris: den lille korsikanske kejser eller den høje danske søløjtnant!! - På min forespørgsel til Nils Wirenfeldt Asmussen om, hvem søløjtnant Hanssen var, modtog jeg det svar, at det vidste han ikke, men historien stammer fra hans afdøde svigerfar, overlæge H.O.Bang (fader til Karen Blixen museets leder - og god ven med min afdøde fætter Karsten Knudtzon), der langt tilbage var beslægtet med familien Hanssen - med 2 s'er i navnet - og myten er en familiehistorie, ganske svarende til vor historie om Onkel Charles. Årsagen til myten var angiveligt, at søløjtnantens skibskolleger ved begravelsen på St. Helena skulle have undret sig over hans meget korte kiste, da søløjtnanten var en høj mand; Napoleon var, som vi ved, en lille korpulent herre! 
HANSEN, Løjtnant i marinen CHARLES Nicolai (I0014)
 
83 Charles udførte på sit gods Kollekolle gennem en menneskealder et fremragende arbejde på forbedring af kvægavlen - rød dansk malkerace - og testamenterede Kollekolle med besætning til Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening.
Ridder af Dannebrog.
Værløse Museum og Historisk Forening for Værløse Kommune har, med Gurli Thuneby som forfatter, i 2006 udgivet en bog om Charles med titlen: "Kongen af Kollekolle - en kvægavler i særklasse". 
HANSEN, Godsejer, cand.phil. CHARLES Nikolaj GRUT- (I0040)
 
84 Chef for Flyvevåbnets bibliotek og Flyvevåbnets historiske samling, medgrundlægger af Danmarks Flyvemuseum. Forfatter af bøger om Flyvemaskiner, Balloner og Luftskibe.
Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet.
Rettelse 10.4.2012: ændret rækkefølge af fornavne iom. kirkebøgerne for Næstved Skt. Mortens Sogn (side 63, post 69) og Søllerød (side 77) 
EGE, Flyhistoriker, forfatter Andreas Tage Lennart (LASSE) (I0665)
 
85 Chef i handelshuset Berry, Barclay & Co., Justice of the Peace, captain Royal Scots Volunteers; dansk generalkonsul for Scotland. BERRY, EDMUND (I0027)
 
86 Civilingeniør (1928), Dr. Ing. (Brno 1937), ingeniør ved De Danske Sukkerfabrikker (1928 - 1963) (Maribo 1928, København 1938, Saxkøbing 1941, Nakskov 1944, driftsbestyrer i Holeby 1951 og i Assens 1961.) GRUT, Civilingeniør, dr. ing. ERLING William (I0304)
 
87 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Civilingeniør, direktør Edmund (STEVEN) (I1062)
 
88 Civilingeniør, captain H.M. Indian Army, Royal Engineers.
Post mortem tildelt C X Fr.M. 
CARSTENSEN, Civilingeniør SVEND Albert (I0365)
 
89 Civilingeniør, direktør for Dansk Lamintræ A/S, konsulent for Vejdirektoratet. NØRGAARD, Civilingeniør, direktør. HENRIK Carl (I0646)
 
90 Civilingeniør, entreprenør, dansk konsul i Los Angeles.
R 1, C X Fr.M.
Har skrevet sine erindringer: Erindringer fra et liv i Californien, udgivet i København 1967 på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 
GRUT, Civilingeniør m.m. RYAN Asger (I0212)
 
91 Civilingeniør, forfatter, kaptajn. Deltog som frivillig i den canadiske hær (Royal Highlanders of Canada) i 1. verdenskrigs skyttegravsslag på Vestfronten, hvor han avancerede fra menig til kaptajn. Skrev sine krigserindringer No Man's Land i 1929 og senere flere bøger, bl.a. om søsteren Tanne og faderen Boganis.
Dekoreret med det britiske Victoria Cross (for enestående tapperhed) og det franske Croix de Guerre; Ridder af Dannebrog.
Da farbroderen Kammerherre, godsejer Laurentzius Dinesen til Katholm (siden 1876, da faderen kammerherre A.W.Dinesen døde) døde i 1916, fik han tilbud om at arve herregården Katholm, der havde været i slægtens eje siden 1839. Han afslog af økonomiske grunde, men var sikret økonomisk uafhængighed gennem besiddelsen af det Wentzel Dinesenske Fideikommis.
Buste i Churchill Parken, København, afsløret af Dronning Margrethe 12. okt. 2018, i 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig, og 100 år efter slaget ved Parvillers 12.8.1918, hvor hans indsats blev belønnet med Victoria-korset. Hovedtaler ved afsløringen var hans barnebarn, Thomas Dinesen.
Forfatteren Tom Buk-Swienty har udgivet en biografi om ham: "Tommy og Tanne" (2016, Gyldendals Forlag) 
DINESEN, Civilingeniør, forfatter THOMAS Fasti (I0325)
 
92 Civilingeniør, general manager Siam Electric Corp., adm. direktør for Nordisk Tråd- og Kabelfabrikker.
R. 
KNUDTZON, Civilingeniør JØRGEN (I0258)
 
93 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. GRUT, Civilingeniør, kaptajn TOMAS Christian (I0953)
 
94 Civilingeniør, kaptajn i den siamesiske hær, grundlægger af Siam Electric Corp., United Plantations Ltd. m.fl.selskaber. Han var Ridder af Dannebrog, men tillige ridder af den siamesiske elefantorden, i lighed med Etatsråd H.N.Andersen og Admiral Andreas de Richelieu; de havde alle tre gjort en fremragende indsats i Kejserriget Siam, men gjorde også en betydelig indsats i deres danske fædreland.
Om hans virke i Danmark - og specielt forsvarssagen - handler Hans Neerbek's bog Ridder uden Kors.
Han financierede i rigt mål niecen Karen Blixen's farm i Afrika; var formand for Karen Coffee Company 1916 - 1930, der ejede farmen.
Han byggede ved sin hjemkomst fra Siam i 1908 ejendommen MAGLEAAS i Høsterkøb, med fætteren Torben Andreas Grut som arkitekt. Ejendommen stod færdigbygget i 1910, og MAGLEAAS har således fejret 100-års jubilæum i 2010. I den anledning indeholder årsskriftet "Folk og Minder fra NORDSJÆLLAND" fra julen 2010 en artikel om MAGLEAAS, forfattet af Ingelise Schmidt med bistand fra Helle Skjerbæk. Årsskriftet (nummer 65) blev holdt over dåben på MAGLEAAS den 25/11-2010.
Privatarkiv i Rigsarkivet. 
WESTENHOLZ, Civilingeniør AAGE (I0092)
 
95 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. HARTMANN, People Manager, FOSS JOHAN Ravnholt (I1175)
 
96 Conferensråd, nationalbankdirektør. Aagesen, Conferensråd, m.m. Nicolai (I0522)
 
97 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TUDREJ, LÉONORE Ann (I2120)
 
98 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Moutouh, Beklædningsdesigner SARAH Alexandra (I2831)
 
99 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Knutzon, Dramatiker LINE (I2887)
 
100 Der er tale om den kendte direktør for Nationalmuseet - sidenhen Kammerherre - som i sin ungdom udkæmpede den faglige fejde med historikeren professor N.M.Petersen om moseliget "Dronning Gunhild" - og vandt - der idag kan ses i Vejle Kirke. Worsaae, Museumsdirektør Jens Jacob Asmussen (I0292)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Næste»